Shri Shri
Radha-Krishna

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

VÅR TRO: UTVALGTE ARTIKLER OM VAISHNAVISMEN

Nytt (februar 2005): Den som er en Krishna's tjener er min mester, et utdrag fra en forelesning av Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Nytt (januar 2005): Formalitet, et utdrag fra en samtale med Shrila Govinda Maharaja.

Nytt (desember 2004): En bønn til Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, forfattet av hans shiksha-disippel gjennom 40 år, Shrila Govinda Maharaja.

En kommentar til Shikshastakam's sjette vers, gitt av Shrila Shridhara Maharaja.

Kort bønn til Herren Narasingha, en av Krishna's inkarnasjoner.

En samtale med Nora Morell fra Tyskland og Bhakti Siddhanta Saraswati, nedtegnet i India på 1930-tallet.

En kommentar til Shikshastakam's andre vers, gitt av Shrila Shridhara Maharaja.

En kommentar til Shikshastakam's fjerde vers, gitt av Shrila Shridhara Maharaja.

Fremover kommer vi til å legge ut kommentarer til Herren Chaitanyas mystiske dikt, Shri Shikshashtakam. Vi begynner med en kommentar til det syvende verset, gitt av Shrila Shridhara Maharaja.

I foredraget Ved deres nåde forteller Shrila Govinda Majaraja om sitt forhold til Shrila Prabhupada, grunnleggeren av 'Hare Krishna-bevegelsen' (ISKCON). Her er det også en del spennende informasjon om utviklingen av dagens Krishna-tro.

Fra en av Shrila Shridhara Maharajas bøker har vi oversatt samtalen La Gud trone i ditt hjerte, som handler om å møte utfordringer knyttet til lyst, vrede og grådighet.

I Shrila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada's oversettelse av den hellige Bhagavad-gita finner vi en kort, vakker meditasjon over vers 5.24, her kalt Indre livsglede.

I samtalen Samskara: Møtet mellom øst og vest svarer Shrila Bhakti Sundara Govinda Maharaja på svar fra en norsk besøkende i London, 1994.

Kjærlighetens budskap - en kort, meditativ tekst hentet fra en av Shrila Shridhara Maharajas bøker.

I essayet Å elske Gud tolker Shrila Bhakti Vinoda Thakura det kristne kjærlighetsbudet i et Krishna-hengivent perspektiv.

En kort tekst av Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura, som på 1930-tallet ga en fort forklaring til ordet vaishnavismes virkelige betdning.

Led min sjel, en kort dikt skrevet av Vedanga Das, en disippel av Shrila Prabhupada bosatt i Norge.

Levende tro, en samtale med Shrila Shridhara Swami om å leve et åndelig liv i hverdagen.

En interessant analyse om hvordan Feilene du finner kan være dine egne, der Shrila Shridhara Swami diskuterer hvordan de negative tankene vi har om andre reflekterer negative sider ved oss selv.

Shri Chaitanya Mahaprabhus eneste etterlatte skrift, diktet Shikshashtakam, som oppsummerer vaishnava-læren om sjelens endemål og utvikling i 8 konsise vers.

Hare Krishna-bevegelsen ISKCON's grunnlegger Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada forteller om sitt forhold til sin gudebror Shrila Shridhara Maharaja, grunnleggeren av Shri Chaitanya Saraswat Math.