Shri Shri
Radha-Krishna

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

EN INNFØRING I KRISHNA-TROEN
Det er selvfølgelig umulig å framstille vaishnavismen med noen få ord. Det finnes en rekke ulike vaishnava-tradisjoner og noen av disse strekker seg tilbake flere tusen år i tid. Shri Chaitanya Saraswat Math viderefører gaudiya-tradisjonen, slik den ble utformet av Herren Chaitanya for ca. 500 år siden. Hans lære er et universalt budskap til hele menneskeheten, en lære om at sjelens sanne, opprinnelige natur er et varmt og kjærlig liv i hengivelse til Gud og ydmykhet mot sine neste.

Ved hjelp av de tre korte artiklene under vil du forhåpentligvis få et innblikk i gaudiya-tradisjonens åndelighet. Disse tekstene stammer fra lærere som selv har trengt inn i Krishna-troens kjerne, mestere som her søker å formidle noen av de grunnleggende sannhetene i Chaitanyas mystikk.

Både innholdet og formen i dette tekstutvalget kan virke fremmed. Selv om de tre forfatterne alle har hatt inngående kontakt med den vestlige verden, tar de utgangspunkt i indisk åndsliv. Leseren bes derfor studere stoffet med forsiktighet og et åpent sinnelag for slik å virkelig kunne trenge inn i hva som formidles. En god lesehjelp finner man i den svenskspråklige ordlisten.

 • Essayet Sökandet efter Shri Krishna forklarer kort hvem Krishna-skikkelsen er. Shrila Shridhara Maharaja viser her hvordan åndelig søken egentlig ligger til grunn for all menneskelig streben.

 • I foredraget Å fremsi Shri Krishnas navn belyser Shrila Govinda Maharaja hvilken holdning som ligger til grunn for vaishnavistisk bønn, samt hvordan disippelen skal fremsi Hare Krishna-mantraet.

 • Til slutt trekker Shrila Bhakti Vinoda Thakura opp visse fundamentale prinsipper for sann åndelig søken i Bhagavat-talan.
De tre tekstene er knyttet sammen med lenker på bunnen av hver tekst.

Etter å ha studert disse artiklene kan man f.eks. lese flere tekster i Tidsskrift for gaudiya-vaishnavisme eller vår kortfattede vaishnava-historikk. Du kan også besøke en av de andre Shri Chaitanya Saraswat Math-nettsidene, der hele bøker er lagt ut online.