Shri Shri
Radha-Krishna

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

GURU PARAMPARA:
De åndelige mestrenes tradisjon

 
Den fortrolige læren om hengivenhet til Gud, Krishna, har blitt gitt oss av åndelige mestre, som selv er disipler av eldre læremestre. Deres tradisjon er altså basert på personlig erfaring, såvel som den innsikten som bæres videre fra erfarne praktiserende fra tidligere tider.

I indisk åndsliv omtales et menneske som har oppnådd dyp selvinnsikt som guru, et ord som både kan bety 'den som fjerner mørket' og 'den som har tyngde' (i kraft av personlig erkjennelse). Slike mennesker bærer ikke bare videre en intellektuell arv eller kulturelle tradisjoner, men de videreutvikler og tilpasser den arven de selv har mottatt fra sine lærere.

Vi har her samlet informasjon om vaishnava-læremestre i moderne tid - vokterne av den tradisjonen som videreføres i Shri Chaitanya Saraswat Math. Klikk på navn eller bilde for videre informasjon).


Shrila B.S.
Govinda Maharaja


Shrila B.R.
Shridhara Maharaja


Shrila B.S.
Saraswati Thakura


Shrila B.V.
Thakura


Mer utfyllende informasjon om disse og andre gaudiya-læremestre, slik som Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (grunnleggeren av The International Society for Krishna Consciousness, ISKCON), vil bli lagt ut etterhvert.