Shri Shri
Radha-Krishna

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

VAISHNAVISME
Av Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura

 
Ordet 'vaishnavisme' henviser til åndesjelens evige, opprinnelige og naturlige tilstand og den hengivenheten som knytter åndesjelen til Vishnu, den altomfavnende oversjelen. Herfra kommer ordet 'vaishnava', 'en som dyrker Vishnu i ren kjærlighet, uten ønske om å motta noe fra ham i gjengjeld'.

Jivaen eller åndesjelen er et delstykke som kvalitativt er likt helheten den er en del av, samtidig som de to er kvantitativt ulike. Dette er det sanne og evige forholdet mellom jiva'en og Vishnu. Og slik en tjener naturlig nærer følelser av hengivenhet ovenfor sin herre og mester, er også åndesjelen av natur en vaishnava.

- Bhakti Siddhanta Saraswati


(Oversatt fra innledningen til boken Vaishnavism - Real and Apparent.)