Shri Chaitanya Mahaprabhu

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

KJÆRLIGHETENS BUDSKAP
Av Shrila Shridhara Maharaja

        amnayah praha tattvam harim iha
        paramam sarva-shaktim rasabdhim
        tad bhinnamshamsh cha jivan prakriti-
        kavalitan tad vimuktamsh ca bhavat
        bhedabheda-prakasham sakalam api
        hareh sadhanam shuddha-bhaktim
        sadhyam tat pritim evety upadishati
        harir-gaurachandro bhaje tam

Her, i dette ene verset
har Shrila Bhakti Vinoda Thakura sammenfattet
det sentrale i gaudiya-vaishnavismens filosofi.

Han sier: Vi er ikke opptatt av hva hvem som helst måtte mene,
for det er bare det som er gitt ved åpenbaring, amnaya,
som dypest sett er av verdi.

Amnaya betyr sannhet gitt ved åpenbaring
eller ved et hellig skrift fra en sikker kilde, guru-parampara,
en rekke av sanne lærere.

Hva er det så disse lærerne forkynner?
Dette er deres lære:

Herren Hari er alt som er - harim iha paramam.
Hva er Hans natur? Han alene besitter alle krefter - sarva-shaktim.
Og Han er selv henrykkelsens hav - rasabdhim.
Jiva-sjelen er ikke umiddelbart en del av Han,
men en del av en av Hans krefter - tad bhinnamshamsh cha jivan.

Sjelen er ikke i seg selv en fullstendig del av Han - shvamsha,
men en flik av en av Hans krefter - vibhinnamsha.

Alt er en del av Hari,
men mens shvamsha viser til en av Hans avatara-nedstigninger,
så betyr vibhinnamsha en liten flik av en av Hans krefter, tatastha-shakti.

Utifra sin natur er noen sjeler grepet av Hans ytre natur,
mens andre tar del i Hans indre natur
- prakriti kavalitan tad vimuktamsh cha bhavat.

Ved hele sin eksistens er noen sjeler grepet av svarupa-shakti,
Hans indre natur, mens andre forblir utenfor svarupa-shakti.
Mukta-sjelene er gitt sin frihet,
mens amukta-sjelene forblir bundet.

Alt er en del av Hari,
og er derfor på et vis Hans like,
men allikevel adskilt fra Han,
bhedabheda prakasham sakalam api hareh.

Og den eneste måten Han kan nås på,
er ved ren
kjærlighet
som utelukker alt annet,
sadhanam shuddha-bhaktim.

sadhyam tat pritim evety upadishati
harir-gaurachandro bhaje tam:

I form av Chaitanya, Gaurachandra,
gir Hari selv innsikten om at
Guddommelig
kjærlighet er
livets
høyeste
mål.

(Teksten er fritt oversatt fra Shrila Shridhara Maharajas bok The Loving Search for the Lost Servant, Guardian of Devotion Press, San Jose, 1987).