Shri Shri
Radha-Krishna

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

TIDSSKRIFT FOR GAUDIYA-VAISHNAVISME
Tidsskriftet er viet Herren Chaitanyas lære om Krishna-hengivenhet, slik den har blitt bevart og utviklet av en rekke åndelige mestre som i dag videreføres av Shrila Govinda Maharaja. Tidsskriftet egnet både for lesere med og uten tidligere kjennskap til hengivenhets-tradisjonen. Hvert nummer inneholder essays, foredrag, poesi og samtaler av og med såvel historiske som nålevende læremestre og andre utøvende innen Krishna-tradisjonen.

Siden oppstarten i 1997 har tidsskriftet kommet ut med fem numre, hovedsakelig med norskspråklig materiale, men også med noe svensk stoff. Utvalgte artikler fra tidsskriftet kan du lese på vår tro-siden. Her kan du dessuten laste ned samtlige utgitte numre:

- Nr. 1 1997 (Shri Gaura Purnima).
- Nr. 2/1997 (Shri Krishna Janmashtami).
- Nr. 1/1998 (Shri Krishna Janmashtami).
- Nr. 1/1999 (Shri Krishna Janmashtami).
- Nr. 1/2000 (Shri Guru Puja).

Ansvarlig redaktør for tidsskriftet er Premavatar Das, en norsk disippel av Shrila Govinda Maharaja. Spørsmål omkring tidsskriftet kan sendes per mail, telefon eller brev - videre informasjon finner du på kontakt-siden.