Shri Chaitanya Mahaprabhu

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

SALG AV VAISHNAVA-LITTERATUR
Her finner du et utvalg bøker og tidsskrifter som gir det et mer omfattende bilde av Krishna-troen enn det du finner på vår hjemmeside. Handleskjema og bestillingsinformasjon finner du nederst på siden.

HOME COMFORT og INNER FULFILMENT (engelsk) - S. Shridhara Maharaja
Disse to små heftene fremstiller de grunnleggende premissene for Krishna-bevisst filosofi på en svært konsis måte. Her drøftes i korte trekk forholdet mellom Gud og åndesjelen, åndesjelens indre natur og dens forhold til materiell eksistens. I tillegg forteller Srila Sridhara Maharaja om de sentrale dydene hos den hengivne, som er uunnværligei åndelig praksis: Ydmykhet, toleranse, respekt og en tjenende livsinnstilling. Samlet gir Home Comfort og Inner Fulfilment et unikt innblikk i Krishna-hengiven åndelighet. Svært godt egnet som innføringsbøker.
Små paperbacks, 66 og 68 sider.
Pris: 40,- kroner samlet. Ønsket antall:

SÖKANDET EFTER SHRI KRISHNA - Shrila Shridhara Maharaja
Boken er tenkt som en introduksjon til Krishna-tradisjonen. Gjennom utførlige samtaler med vestlige følgere og akademikere belyser Shrila Shridhara Maharaja vaishnavismen fra en rekke ulike perspektiver. Blant temaene er vaishnavisme og kristendom, bhakti som filosofisk system, åndesjelens opphav, hengivenhet og intellektualisme, bønn og meditasjon, samt læren om Krishna som Guds fullkomne, sødmefylte og absolutte form. Passer spesielt for lesere som ønsker å få en litt mer omfattende oversikt over bhakti-tradisjonen.
Paperback, 200 sider.
Pris: 80,- kroner. Ønsket antall:

SRI ISOPANISAD (norsk) - Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Isopanisad står sentralt blant upanishad'ene, som omhandler den indre, spirituelle siden ved den religiøse tradisjonen som stammer fra veda-litteraturen. Denne utgaven inneholder omfattende forklaringer til hvert enkelt vers ved Hare Krishna-bevegelsens grunnlegger, Shrila Prabhupada, som illustrerer hvordan Ishopanishad også er av stor betydning for mennesker i den vestlige verden. Boken innledes med et foredrag som kort forklarer Krishna-troens grunnprinsipper. Sri Isopanisad er svært egnet for skoleelever og andre som vil ha en enkel innføring i vaishnavisme.
Paperback, 113 sider.
Pris: 30,- kroner. Ønsket antall:

TIDLØS VISDOM (norsk) - Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Denne antologien samlet tre av Shrila Prabhupadas viktige 'småbøker' i ett bind: Den interessante dialogen Korrekte spørsmål, perfekte svar, den kosmologisk-vitenskapelige Bortenfor tid og rom, og til sist analysen av det viktige hengivne diktet Rettledningens nektar. Sammen gir disse en grundig fremstilling av Krishna-troen, uten at den forutsetter noen tidligere kjennskap til indisk åndsliv eller hinduisme. Tidløs visdom gir et unikt, personlig innblikk i en av verdens eldste visdomstradisjoner.Anbefales som innføringsbok.
Innbundet, 255 sider.
Pris: 120,- kroner. Ønsket antall:

NATURLIG GLÆDE (dansk) - Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Denne boken samler hele fem av Shrila Prabhupadas mindre verker, som tar for seg ulike aspekter ved Krishna-bevisst filosofi og livsstil på en måte som viser at 'Hare Krishna-troen' slett ikke er så fremmed og eksotisk som mange forestiller seg, men faktisk bærer videre en gammel religiøs tradisjon som er av stor relevans for moderne mennesker. Inneholder en rekke interessante foredrag holdt av forfatteren i løpet av hans omfattende reisevirksomhet. Anbefales lest sammen med f.eks. Sökandet efter Shri Krishna eller Tidløs visdom.
Innbundet, 303 sider.
Pris: 80,- kroner. Ønsket antall:

LIV KOMMER FRA LIV (dansk) - Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Liv kommer fra liv gir en omfattende fremstilling av Krishna-hengivne perspektiver på hvordan vestlig vitenskap har formet vårt moderne menneske- og verdensbilde. Ut fra vaishnava-tradisjonens grunnleggende lære om en evig sjel og en materiell skapelse som strømmer ut fra Gud, drøfter Shrila Prabhupada vitenskapens begrensninger som premissleverandør i etiske og religiøse spørsmål. Boken inneholder samtaler, korrespondanse og foredrag, og er lettfattelig og engasjerende..
Innbundet, 294 sider.
Pris: 80,- kroner. Ønsket antall:

Å bestille gjør du ved å fylle inn ønsket antall i feltet under hver bok samt feltene nedenfor. Bøkene sendes med regning som betales til vår norske konto.

Alle priser er oppgitt i norske kroner, og inkluderer porto. Du kan også bestille ved å sende et brev til Tidsskrift for gaudiya-vaishnavisme, Postboks 101, 0314 Oslo.

I tillegg til de titlene som listes opp her, kan vi ved forespørsel skaffe et hundretalls titler på mange ulike språk. Bruk kontakt-siden dersom du ønsker videre informasjon.

Kryss av her dersom du ønsker å bli informert per e-post om større forandringer og utvidelser av vår nett-side.
Kryss av her dersom du ønsker å bli kontaktet per e-post om kommende Shri Chaitanya Saraswat Math-arrangementer i Norden.
Navn:
Evt. e-postadresse:
Adresse:
Evt. ekstraopplysninger:

Klikk her når du er ferdig: