Shri Shri
Radha-Krishna

Startside
Innføring
Vår tro
Historie
Læremestre
Ordliste
Tidsskrift
Boksalg
I Norden
Musikk
NY: I media
Bilder
Skoleside
Kontakt
Kalender
Lenker

ET VAISHNAVA-SAMFUNN I NORDEN
Shri Chaitanya Saraswat Math ble for første gang oppsøkt av skandinaver tidlig på 1980-tallet. Den gang mottok en gruppe svensker belæring fra Shrila Shridhara Maharaja, og flere av disse ble senere hans disipler. Noen av disse kom senere til å oversette og utgi tekster av Shrila Shridhara Maharaja og andre vaishnava-forfattere.

Vel femten år senere er vi en liten men voksende gruppe som praktiserer Krishna-hengivenhet i fotsporene til Shrila Shridhara Maharaja og Shrila Govinda Maharaja i både Sverige, Danmark og Norge. Vi som utgjør Shri Chaitanya Saraswat- fellesskapet i Norden er en løst sammensatt gruppe med ulik alder, kjønn og bakgrunn.

Våre aktiviteter er sentrert rundt mindre sammenkomster og informasjonsviksomhet, slik som utgivelsen av Tidsskrift for gaudiya-vaishnavisme. Flere av oss drar dessuten ofte til utlandet for å være nær vår åndelige læremester Shrila Govinda Maharaja og våre trosfeller rundt om i verden.

Dersom du er interessert i å få vite mer om vår tro og våre aktiviteter, eller du ønsker å motta vårt tidsskrift, finner du videre opplysninger på kontakt-siden.