Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Tusenvis av indere deltar i den årlige feiringen rundt Herren Chaitanyas åpenbarelsesdag.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org