Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Vestlige Krishna-hengivne taler til forsamlingen.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org