Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Shrila Govinda Maharaja taler kvelden før pilegrimsferden.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org