Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Grytidlig neste morgen starter pilegrimsferden.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org