Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


De hengivne på vei tilbake til Shri Chaitanya Saraswat Math.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org