Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Tempelbygg ved Shri Chaitanya Saraswat Math kvelden før pilegrimsferden begynner.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org