Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


De hengivnes samles i et av de mange store Gaudiya Math-templene langs pilegrimsferden.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org