Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Vaishnavi'er (kvinnelige hengivne) samlet ved Herren Chaitanyas fødested.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org