Kvinnelige Krishna-hengivne fra forskjellige vestlige land, samlet i Navadvipa .