Podiet i forsamlingshallen gjøres klar til dagens seremoni.