Gigantiske gryter og beholdere må fylles opp flere ganger dersom alle skal bli forsynt med Krishna-prasadam (offermat).