Shrila Govinda Maharaja med eldre hengivne fra andre vaishnava-klostre