Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Morgendemring over rismarkene i Bengal.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org