Pilegrimsferd i Herren Chaitanyas fotspor, mars 2003


Inne i Hare Krishna-bevegelsens hvilested taler en av hans disipler til pilegrimene.

Tilbake til billedmenyen
Tilbake til startsiden på norsk.scsmath.org